O katalyzátorech obecně

Jaká je životnost?
Jak velká je činná plocha?
Jak poznat vadný katalyzátor?
Co může zničit katalyzátor?

 

  Automobilový katalyzátor je zařízení snižující emise výfukových plynů, které vznikají díky nedokonalostem spalovacího procesu. Katalyzátor přeměňuje za pomoci chemických reakcí škodlivé látky na vodu, oxid uhličitý a další méně nebezpečné látky. Primárním úkolem katalyzátoru je přeměna uhlovodíků, oxidu uhelnatého a oxidů dusíku, které jsou produkovány motorem, na méně škodlivé látky – vodní páru, oxid uhličitý a dusík. Pojmenování katalyzátor pochází z řeckého katalýtis, které označuje látku vstupující do chemické reakce, tuto chemickou reakci urychlí, ale sama z ní vystoupí nezměněná. V našem případě je katalyzátorem pro chemickou reakci vrstva vzácných kovů. Použití katalyzátoru ve výfukové soustavě vyžaduje užívání bezolovnatého benzínu, protože olovo ničí katalytický účinek vzácných kovů.

catalyticConverter

matressource.de

Katalyzátor obsahuje vzácné kovy nanesené na reakční plochy nosiče, obvykle se používají směsi platiny (oxidační část) a rhodia (redukční část). Nosič má jemnou strukturu podobnou včelím plástvím, která i při kompaktních rozměrech katalyzátoru zaručuje velký povrch. Při teplotách 300 – 600 °C vznikají chemické reakce, které snižují obsah škodlivých složek. Nejdříve platina a rhodium štěpí oxidy dusíku na dusík (N) a kyslík (O) a pak platina a paládium spojují kyslík s oxidem uhelnatým a uhlovodíky. Výsledkem je nejedovatý oxid uhličitý (CO2) a voda (H2O). V současné době je katalyzátor schopen odstranit až 97 % uhlovodíků, 96 % oxidu uhelnatého a 90 % oxidů dusíku

 

Jaká je životnost katalyzátoru?

Životnost katalyzátoru musí vyhovovat předpisům Evropské unie (EHK č. 83 bod 5.3.5.). Tento předpis stanovuje minimální životnost katalyzátoru na 160.000 km.

 

Jak veliká je činná plocha katalyzátoru?

Vnitřní struktura katalyzátoru je podobná včelí plástvi, což umožňuje maximalizovat jeho činnou plochu při zachování kompaktních rozměrů. V případě běžného motoru 1.8 ccm je plocha katalyzátoru přibližně srovnatelná s plochou dvou fotbalových hřišť

 

Jak poznat vadný katalyzátor?

Podle výrobců katalyzátorů mohou mezi příznaky vadného katalyzátoru patřit:
▪ zápach připomínající zkažené vejce zůstávající dlouho po zahřátí motoru
▪ potíže s nastartováním vozidla
▪ špatné zrychlení
▪ ztráta výkonu přibližně od 80 km/h a vyšší spotřeba benzínu
▪ klepavý zvuk pod vozidlem při akceleraci.

 

Co může zničit katalyzátor?

▪ fyzické poškození, například retardérem nebo v terénu
▪ nechtěným použitím olovnatého benzínu, nebo po použití přísad obsahují olovo
▪ katalyzátor může být znečištěn fosforem, který se produkuje, pokud vozidlo spotřebovává více než jeden litr oleje na 1 000 km, fosfor blokuje aktivní vrstvu katalyzátoru
▪ velice nebezpečný je kontakt katalyzátoru s nespáleným palivem. K tomu může dojít, např. když existuje problém se systémem zapalování, když je vozidlo roztlačeno nebo roztaženo se zahřátým motorem, když je směs ovlivněna špatnou údržbou systému sání (znečištěný vzduchový filtr nebo sací potrubí), nebo když dojde k poruše lambda sondy. Pokud se do katalyzátoru dostane nespálená směs, která v něm shoří, prudce vzroste teplota v katalyzátoru. Pokud teplota přesáhne 1400 °C dojde ke zničení katalyzátoru.

autolexicon.net